Overige informatie

Op pad met perspectief

Overige informatie

Kwaliteit
Ik ben lid van een intervisiegroep en heb diverse malen per jaar intercollegiaal contact. Daarnaast volg ik regelmatig professie gerelateerde cursussen of workshops. Ik biedt kwalitatief goede hulpverlening aan door me te blijven verdiepen in actuele ontwikkelingen binnen dit vakgebied.

Klachtbehandeling
Ik heb mij aangesloten als maatschappelijk werker bij de Beroepsvereniging Professionals in het Sociaal Werk. Mocht u een klacht hebben over de beroepsethiek binnen de hulpverlening, dan hoor ik dat graag van u om dit te bespreken. Mochten we hier toch niet uit komen, dan kunt u contact opnemen met de BPSW (www.bpsw.nl) Tel.nr: 030-2948603

Voor overige klachten wil ik ook graag met u in gesprek gaan. Komen wij hier niet verder uit dan kunt u contact opnemen met Solopartners (www.solopartners.nl)  Tel.nr: 085-2010140

Meldcode

Ook houd ik mij aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betekent dat, mocht daar sprake van zijn, ik een plicht heb dit aan Veilig Thuis te melden.

Algemene voorwaarden

Neem contact op

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Vul dan het formulier in of mail naar:

info@praktijkdeloopbrug.com
Invalid Email
Please check the captcha to verify you are not a robot.